ข่าวอุตสาหกรรม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์ความถี่ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง?

2023-02-20
การเปรียบเทียบโหลดของความถี่ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง

ความถี่อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าที่สอดคล้องกันจะหนักกว่าอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง ขนาดอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง เบา ประสิทธิภาพสูง ไม่มีโหลดต่ำ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโหลดอุปนัยของโหลดเต็ม ความจุเกินค่อนข้างแย่

การเปรียบเทียบหลักการพื้นฐานของความถี่ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง

วงจรความถี่สูงมีความซับซ้อนมากขึ้น อินเวอร์เตอร์ความถี่สูงประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสความถี่สูงโมดูล igbt ตัวแปลงแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ และบายพาสที่ต้องการรวมกัน โมดูล igbt ที่มีตัวควบคุมบวกในเกทไดรฟ์เพื่อควบคุมการเปิดและปิด การปิด ความถี่สวิตช์ควบคุมโมดูลวงจรเรียงกระแสของโมดูล igbt ส่วนใหญ่อยู่ในไม่กี่กิโลเฮิรตซ์ถึงหลายสิบกิโลเฮิรตซ์ หรือมากกว่าหลายร้อยกิโลเฮิรตซ์ ซึ่งสูงกว่ากำลังไฟมาก เครื่องแปลงความถี่จึงเรียกว่าเครื่องแปลงความถี่สูง

อินเวอร์เตอร์ความถี่ไฟฟ้าได้รับการออกแบบบนหลักการพื้นฐานของวงจรแอนะล็อกแบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบด้วยวงจรเรียงกระแส SCR, อินเวอร์เตอร์โมดูล igbt, บายพาสและหม้อแปลงแยกการเพิ่มความถี่ไฟฟ้า ดังนั้นวงจรเรียงกระแสและหม้อแปลงความถี่ในการทำงานของความถี่ไฟฟ้า 50Hz หรือที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ความถี่ไฟฟ้า

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลงระหว่างความถี่ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง

อินเวอร์เตอร์ความถี่ไฟฟ้าไม่ใช่ประสิทธิภาพการแปลงอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงเนื่องจากวงจรอะนาล็อกของฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อนถูกเผาในไมโครโปรเซสเซอร์ในทางของโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของอินเวอร์เตอร์ นอกจากการลดขนาดของอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงแล้ว ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงอีกด้วย
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept